הוראות זריעה לנבטים

1. בוחרים מגש או צלחת להנבטה עם ניקוז.
2 .מפזרים זרעים על צמר גפן או נייר הנבטה לא צפוף מידי להשתדל עם קצת רוחים בין הזרעים
3 .השקיה ראשונית צריך למלאת מים עד אמצע גובה הזרע לאחר 12 שעות מנקזים את המים
4 .כדי לקבל תוצאה טובה מומלץ למשך יומיים להכניס את ההנבטה למקום חשוך ומאוורר כגון בתוך ארון או כיסוי מאוורר והמשך השקיה לדאוג שיהיה לח במשך הזמן
ניתן להשאיר את ההנבטה בתוך הבית ולהשקות במידת הצורך

חשוב לציין טמפרטורה של חום מגביר את הנביטה והגדילה
5 .לאחר גידול של כ10 סמ ניתן להכניס למקרר לצורך שמירה על איכות וגידול של הנבטים

Sowing instructions for sprouts


1. Choose a tray or plate to germinate with drainage.
2 Sprinkle seeds on cotton wool or sprouting paper. Not too dense to try with a few spoons between the seeds
3) Initial irrigation should fill water to the middle of the seed height after 12 hours draining the water
4. To get a good result, it is recommended for two days to put the sprouting into a dark, ventilated place, such as in a cupboard or fan cover,
The sprouting can be left indoors and watered if necessary

It is important to note temperature of heat increases germination and increased
5. After 10 cm increase, it can be placed in the refrigerator to preserve the quality and growth of the sprouts