הוראות זריעה בגינה

1. הכינו את הקרקע לזריעה- ניכוש עשביה, אוורור האדמה, ישור אדמה ע"י גרוף קל.
2. הכינו גומה לזרעים- עומק הזרע באדמה 0.5 ס"מ (כגודל הזרע כך עומקו)
3. פזור הזרעים לפי המרחק המצוין
4. יש להקפיד על קרקע לחה בתקופת הנביטה
5. ניתן להעביר שתילים לאחר שהגיעו לגודל של 10 ס"מ

Sowing instructions in the garden

1. Prepare the land for sowing – weeding, soil ventilation, soil leveling by a slight hull.
2. Prepare a hole for the seeds – the depth of the seed in the ground is 0.5 cm (the size of the seed is so deep)
3. Disseminate the seeds according to the specified distance
4. Care should be taken for wet soil during germination
5. Seedlings can be transferred after reaching a size of 10 cm


לאומדן כמות הזרעים בשקית לחצו כאן

בהצלחה!