הוראות זריעה באדנית / עציץ

  1. יש לשים אדמה באדנית/עציץ בתוך הבית.
  2. לפזר את הזרעים.
  3. לכסות ב0.5 ס"מ באדמה.
  4. לאחר גידול של 10 ס"מ ניתן להעביר את השתילים.
  5. צריך להניח את המנבטה במקום מואר.
  6. יש להקפיד על קרקע לחה כל תקופת הנביטה

Sowing instructions in the plant / plant

Put soil in a flowerpot / plant in the house.
Dissolve the seeds.
Cover at 0.5 cm in the ground.
After an increase of 10 cm can be transferred to the seedlings.
The sprouts should be placed in a lighted place.
Care must be taken on moist soil throughout the germination period

בהצלחה!